top of page
emdr foto oog.jpg

EMDR

Eye Movement Desensitisation Reprocessing is een individuele therapie vorm en helpt bij klachten als stress, schaamte, angst, depressie, piekeren, slecht zelfbeeld, slaapprobleem, nare dromen, herbeleving van een ervaring, vermijdingsgedrag.


Het is een psychotherapie die verschillende succesvolle therapeutische elementen integreert in combinatie met een afleidende stimulus; bijvoorbeeld met de ogen een punt volgen of een bilaterale audiostimulatie. Hierdoor wordt het informatieverwerkingssysteem in de hersenen gestimuleerd. De grootste kracht van EMDR is dat het de hersenen laat herstellen. EMDR leidt ertoe dat je de emotionele lading verliest bij de herinnering aan een nare ervaring zodat het minder pijnlijk wordt om aan die gebeurtenis terug te denken.


Een voordeel van EMDR is dat het de cliënt slechts gering belast. Zo is het niet noodzakelijk dat cliënten hun ervaringen uitvoerig beschrijven, en zeker en vast ze niet herbeleven. EMDR zorgt voor een versnelde informatie verwerking en maakt dat negatieve beelden, gedachten, opvattingen en emoties veranderen.


Letterlijke vertaling  

  • via een zintuigelijke afleidende prikkel wordt een pijnlijke sensatie, die gekoppeld is aan een nare gebeurtenis, ge-de-sensitiseert, als het ware ont-voeld

  • dankzij een her-verwerking ontkoppelen we de pijn van de herinnering en installeert de client zelf een nieuwe kracht en waarde om terug de draagkracht te ontwikkelen.


Deze vorm is enkel mogelijk via individuele sessies bij Veerle Bovyn.

bottom of page